Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania kontrowersje – perspektywy. Colloquium II: Wokół pomocy Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką

ipn_logo logo - Instytut Historii
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

zapraszają na konferencję naukową

 

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania kontrowersje – perspektywy. Colloquium II: Wokół pomocy Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką

Kielce, 3 lipca 2018 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem do 15 maja 2018 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wydanie publikacji pokonferencyjnej (teksty do druku należy przesłać do 30 października 2018 r.).

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku. Sekretarze konferencji: Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce) – ryszard.smietanka-kruszelnicki@ipn.gov.pl; tel.: 503 708 175

 

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii UJK) – jgapys@ujk.edu.pl; tel.: 502 072 247

 

Adres do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej delegatura w Kielcach

Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Tel. /0-41/ 340 50 58

Konferencja plakat

Zaproszenie Konferencja relacje polsko-żydowskie

Program konferencji

Skip to content