Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

50 edycja Olimpiady Historycznej w roku 2023/2024

DRODZY UCZNIOWIE!

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Informujemy, że ruszyła 50 edycja Olimpiady Historycznej w roku 2023/2024. Tegoroczna edycja Olimpiady Historycznej dla szkół średnich (ponadpodstawowych) odbywać będzie się według sprawdzonego już schematu działania.

 

Poniżej przypominamy zasady dotyczące przebiegu etapu szkolnego:

I etap – przebieg eliminacji

Eliminacje I etapu w całości odbywają się w szkołach. Do 15 września br. na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) zamieszczone zostaną tematy prac badawczych. Nauczyciele będą oceniali prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 13 listopada br. pojawią się na stronie Olimpiady, zaś podczas eliminacji ustnych uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów. Zestawy pytań zostaną przekazane do szkół na maile podane przy rejestracji w połowie listopada br.

 

– REJESTRACJA ON-LINE

Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani online na stronie Olimpiady (www.olimpiadahistoryczna.pl) do 10 listopada 2023 r. Po tym terminie nie ma możliwości dopisania uczniów do formularza. Formularz zostanie udostępniony wkrótce. 

 

– SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Szkoły do 1 grudnia 2023 r. tradycyjną pocztą przesyłają do Komitetu Okręgowego OH w Kielcach (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce) następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl; https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/

a/ prace badawcze wraz z kartami oceny,

b/ protokół eliminacji szkolnych 50. OH,

c/ oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,

d/ zgody uczniów na przetwarzanie danych,

e/ zgody nauczycieli na przetwarzanie danych.

 

Zamieszczamy formularze również poniżej na stronie: harmonogram 50 OH, regulamin 50 OH, formularz protokołu eliminacji szkolnych (I etap), formularz oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy, oświadczenie ucznia na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie nauczyciela na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych.

 

II etap eliminacji

Szczegółowe informacje dotyczące II etapu eliminacji (etapu okręgowego) podamy po zakończeniu rejestracji i spłynięciu dokumentacji ze szkół. Uczestnicy, którzy będą zakwalifikowani do etapu okręgowego, do 15 grudnia 2022 r.  zostaną poinformowani o miejscu i terminie zawodów II etapu. Eliminacje pisemne II etapu (Okręgowego) odbędą się w dniu 13 stycznia 2024 r. w Kielcach a etap ustny po 20 stycznia br.

 

Aktualne ogłoszenia i wyniki kwalifikacji/eliminacji będą ogłaszane na stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach: https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/

 

Eliminacje centralne tegorocznej edycji – podobnie jak poprzedniej – zostaną przeprowadzone w trybie dwustopniowym. Prace pisemne na 1 z 6 tematów uczestnicy zawodów będą pisać 6 kwietnia 2024 r. (na komputerach) w miastach wojewódzkich pod kontrolą Sekretarzy Okręgowych, zaś analiza tekstów źródłowych odbędzie się  w Gdańsku-Jelitkowie 12 kwietnia 2024 r. Następnego dnia, tj. 13 kwietnia odbędą się eliminacje ustne. W dniu 14 kwietnia ogłoszenie wyników i uroczystość zakończenia eliminacji centralnych.

 

Zasłużeni dla Olimpiady Historycznej

Mamy też zaszczyt zawiadomić, że w ramach XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbędzie się w dniach w dniach 17–20 września 2024 roku w Białymstoku, zaplanowano zjazd laureatów, finalistów, nauczycieli pracujących z olimpijczykami oraz sympatyków Olimpiady Historycznej. Zainteresowani wydarzeniem mogą śledzić profil Jubileuszu 50-lecia Olimpiady Historycznej (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089778534188), gdzie będą zamieszczane aktualności dotyczące planowanego spotkania. Można na adres mailowy Olimpiady Historycznej (historyczna.olimpiada@gmail.com) przesyłać zdjęcia i wspomnienia związane z Olimpiadą, które będą publikowane na fanpage’u.

 

Komitet Okręgowy

Olimpiady Historycznej  w Kielcach

 

Informacji na temat Olimpiady Historycznej udziela:

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

tel. 502 – 072 -247

mail: jgapys@ujk.edu.pl

——————–

1_Harmonogram_50_OH

2_50 OH Protokół eliminacji szkolnych

3_50 OH I etap_sprawozdanie zbiorcze

4_Regulamin_50_OH

5_50 OH Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej

6_50_OH_Zgoda_ucznia_na_przetwarzanie

7_50 OH Zgoda_nauczyciela_na_przetwarzanie

 

 

 

 

 

 

Skip to content